ZACZYNAMY SIĘ ŁĄCZYĆ

Czy wreszcie jest szansa na to, żeby wszyscy zmotoryzowani w Polsce byli jedną rodziną? Czy jest szansa na to, żeby w sposób zorganizowany powiedzieć władzy, co naprawdę myślimy? Wtedy gdy jesteśmy obciążani kolejnymi finansowymi dolegliwościami jak wzrost akcyzy, OC i inne tego typu. Czy jesteśmy w stanie się zjednoczyć i powiedzieć „nie”? Nie chodzi zresztą o twarde i egoistyczne „nie”. Chodzi o to, aby także powiedzieć władzy jak my to widzimy. Pierwszymi zwiastunami tego, że zaczynamy się jednoczyć, my zmotoryzowani, są youtuberzy tacy jak „Miłośnicy Czterech Kółek”, Moto Doradca i inni, którzy mają coraz większą liczbę popierających. Przestańmy wreszcie być tylko kozłami ofiarnymi, a zacznijmy być współtwórcami tego, co powinno być dobre na polskich drogach. Chłopaki, tak trzymać!